Nu måste det bli ordning med planeringen av skollokaler

Skolan i Gäddeholm riskerar att bli försenad. Detaljplanen har ännu inte varit uppe för beslut i Byggnadsnämnden och riskerar att bli än mer försenad. Grundskolenämndens planering säger att skolan skulle öppna 2024 med två år kvar är det troligtvis inte möjligt att få en skola på plats på så kort tid.

Byggnationer i Gäddeholm har pågått under snart 12 års tid. Storslagna planer och ständig inflytt, särskilt av barnfamiljer, har präglat området. Trots det har inte tomten där skolan planeras blivit detaljplanelagt. Kommunen har ständigt varit steget efter. Barnfamiljer flyttar till området och en förskola med två avdelningar startar, förskolan är full från start. Ny förskola planeras och även den fylls med barn. Redan här borde kommunen ha funderat på vart dessa barn sedan ska gå i skolan och börja planlägga för det. Men några år senare (2019) startar en kombinerad skola/förskola. Den är knökfull innan den öppnar och paviljonger för att täcka behovet av skola ställs ut inför hösten.

Spola fram till januari 2022 och Grundskolenämnden får på sitt bord att eleverna som ska börja 4an hösten 2022 inte längre får plats. Det är dessutom stressigt att fatta beslut då dessa elever snabbt behöver välja skola innan skolvalsperioden avslutas.

Det finns uppenbarligen en senfärdighet i hela systemet. En misslyckad kommunikation mellan verksamheter eller bristande styrning och ledning av prioriteringar och fokus.

Gäddeholm blir tyvärr ett tydligt exempel på hur planeringen inte lyckats. Men det är inte det enda exemplet på att vi inte har ordning på planeringen av skollokaler. Andra exempel är utflytten av Wenströmska gymnasiet som slutligen blev en dyr historia med både bra investeringar men också flera felinvesteringar. 2018 inleddes mandatperioden i Grundskolenämnden med flertal beslut att ställa ut paviljonger runt om i Västerås för att möta ett akut behov av skolplatser. Kommunen har fortfarande inte löst den akuta bristen på förskoleplatser på öster. Så här fortsätter det. Vår planeringsprocess funkar inte tillräckligt bra.

Problemet är att det finns budgeterat, så problemet är inte pengarna utan något annat. Nedan presenterar vi några förslag som skulle vara ett steg i rätt riktning. Men det är uppenbart att nya ledarskap behövs. Inte fyra år till.

Förstag till förändring:

  • Årlig, eller åtminstone varannat år, samverkan mellan presidierna i de tre pedagogiska nämnderna, Byggnadsnämnden och Fastighetsnämnden om projekt, planering och prioritering.
  • Se över arbetet med planeringen av skolor/förskolor tillsammans med berörda förvaltningar (Teknik- och Fastighetsförvaltningen, Barn- och Utbildningsförvaltningen och Stadsbyggnadsförvaltningen).
  • Mer träffsäker prognos som tar hänsyn till planerad byggnation, nuvarande barn i verksamheter och hur elever strömmar ser ut. sxvc
  • Längre planeringshorisont, en långsiktig plan på 20 år samt detaljerad plan på kort sikt. För träffsäkerhet på lång sikt krävs en samverkan mellan kommunstyrelse och dess förvaltning med övriga nämnder/förvaltningar.
  • Inför investeringar och vid identifierat behov tillsammans med berörda nämnder/förvaltningar ta fram en plan baserat på demografi, långsiktigt behov och befintliga skollokaler.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s