Verksamhetsbudget 2017 UAN

Gymnasieskolor utan ordning på ekonomin riskerar skolgången

I slutet på november skrev vi från Moderaterna och Liberalerna ihop en debattartikel om hur man sköter ekonmin inom gymnasieskolan. Med tanke på den tänkte jag skriva lite om vårt agerande i nämnden gällande budget 2017.

Vi kan tacksamt konstatera att vi i år har lagt en budget i balans för verksamhetssidan för 2017. Inga mer fiktiva intäkter! Vårt arbete mot påhittade intäkter har gett resultat. Vilket vi är tacksamma för. Här har tjänstemännen jobbat på bra.

Dock har vi fortfarande en del synpunkter. Ansvar för ekonomin är något som majoriteten(S-MP-KD-C) i staden måste jobba på.

Nedan ser ni Moderaterna och Liberalernas reservation och särskilda yttrande gällande verksamhetsbudegeten för Utbildning- och Arbetsmarknadsnämnden 2017.

—–

Särskilt yttrande, ärende 7, Verksamhetens årsplan 2017

Vi från Moderaterna och Liberalerna uppskattar att årsplanen blivit tydligare och mer genomarbetad. Ansvar för ekonomin och därmed en budget i balans är avgörande för en fungerande organisation.

Däremot ser vi med oro på att vi fortsatt har många enheter som går med underskott och att detta ska avhjälpas genom att en rad andra enheter måste gå med överskott. Detta är en ekonomisk hantering med vissa utmaningar och frågetecken, vilket gör budgeten osäker och riskfylld. Vi från oppositionen kan också vara tveksamma till att några av de gymnasieskolor som ska gå med överskott, är några av våra skolor som har elever med stort behov av stöd. Vi är dessutom oroade över utvecklingen att eleverna som börjar i gymnasieskolan har en längre och längre resa för att nå kunskapsmålen, vilket gör det hela märkligt att då minska på personaltätheten i våra gymnasieskolor.

Vi initierade ett arbete med gymnasieutredningen och vi ser att den fortsatt är aktuell då det strategiska arbetet måste ligga högre på agendan. Detta är en oerhört känslig budget och att då finansiera vuxenskola med gymnasiepeng är något vi måste se över framöver. I likhet med tidigare yrkanden som vi gjort rörande olika lokalinvesteringar, ser vi tydligt i årsplanen att lokalkostnaderna fortsätter att öka. Detta är något som vi är ytterst tveksamma till. Från vår sida tycker vi även att satsningarna på en utökad central förvaltning blir märklig när vi ser att våra gymnasieskolor måste dra ner på lärartätheten.

Hade vi varit i majoritet hade vi skickat signalen till verksamheten vad vi förväntar oss. Vi förväntar oss en gymnasieskola som genererar fler elever som når målen. Vi hade skickat signalen att lärare –inte lokaler– är prioriterat och att varje gymnasieskola behöver bära sina program och sin ekonomi.

Reservation, ärende 7, Verksamhetens årsplan 2017

Vi reserverar oss till förmån för bifall på vårt yrkande om att förvaltningen får i uppdrag att återkomma med information kring lärartätheten och med förslag till åtgärder för bibehållen och/eller utökad lärartäthet. I handlingen kan det tolkas som att det finns risk för minskad personaltäthet 2017 och efter diskussion framgick inte tydligt hur personaltätheten har utvecklat sig under 2016. Det presenterades att personaltätheten minskat under 2015 och att det fanns risk för liknande utveckling 2016. Vad ambitionsnivån ligger för 2017 framgick inte av dokumentet eller den efterföljande diskussionen. För Moderaterna och Liberalerna är lärartätheten ett viktigt mått och en viktig satsning att göra. Vi politiker måste vara tydliga med vilka signaler vi skickar till verksamheten och det är att huvudsatsningen ligger på våra duktiga lärare.

—-

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s