Rapport från Moderaterna i Grundskolenämnden

Under gårdagens Grundskolenämnd lämnade vi från Moderaterna in tre nämndinitiativ för behandling i nämnden. Efter att ha träffat skolor, lärare och rektorer så hade några frågor väckts hos oss.

Nämndinitiativ om helhetsbild av skollokalers planering och kapacitet

Under senaste året har ett funnits ett starkt fokus på hur vi planerar våra skollokaler och platser som erbjuds. Ett par år med knökfulla skolor och akut platsbrist sätter nytt ljus på stadens svårighet att planera. Vi fattade samma nämnd beslut om att ställa ut paviljonger på en rad olika skolor. Men redan under samma möte diskuterades det att vi strax måste titta på fler paviljonglösningar. Vilket inte är optimalt och är en akutlösning som inte är att föredra.

Vi från Moderaterna förslår att det årligen ska sammanställas en rapport med en helhetsbild av varje enskild skolas kapacitet både nu och i framtiden. Detta ska sammankopplas till den elevprognos som finns. Förhoppningen är att i framtiden bättre kunna planera och undvika att hamna i liknande situation som vi är i nu.

Skräckexempel finns där vi bygger om en skola för att öka kapaciteten. Där risken och bedömningen är att när vi byggt klart skolan behöver vi bygga igen för då är skolan full igen.

Nämndinitiativ om upprustning av Rönnbyskolans lokaler

Ett initiativ som kanske kan ses som en detaljfråga. Men ibland missas helhetsgrepp. Vi kan se att risken finns att man vid ombyggnation av en del av Rönnbyskolans lokaler inte tar ett helhetsgrepp. Skolan är i ganska dåligt skick med många nödlösningar. Vårt förslag innebär att man tar ett helhetsgrepp och ser över hela skolan när man är där för den redan planerade ombyggnationen av högstadiedelen.

Nämndinitiativ om analys av Vklass

Sist la vi också ett initiativ om att analysera Vklass. Se över implementeringsprocessen och funktionerna. De flesta av oss politiker har fått propåer från lärare och vårdnadshavare om just Vklass. Oftast handlar det om bristande ansvarsfördelning, brist i utbildning för lärarna och ett otillgängligt system. Därför förslog vi att man skulle utreda och ta fram åtgärder för förbättring.

Övriga frågor

Jag ställde också två övriga frågor där den ena handlade om skolvalsprocessen och den tidsplan som finns. Vi måste fortsatt jobba på att få till en bättre process. Detta hör också samman med att vi inte planerat vår kapacitet på ett bra sätt. Fick besked på nämnden om att vi förhoppningsvis kommer ha placerat våra elever till v. 18. Men detta är avhängt att exempelvis att byggnadsnämnden godkänner detaljplanerna med våra paviljonger.

Den andra frågan jag ställde handlade om våra rutiner för säkerhet och att motverka droghandel. Förvaltningen rapporterade att man har ett välfungerande arbete med polis och socialtjänst. Polis med droghundar gör med jämna mellanrum spontana besök där man oftast inte får träffar. Vilket såklart lät hoppfullt. Dock tror jag att vi måste fortsätta bevaka dessa frågor.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s