Om mig samt kontaktinformation

Caroline Högström

Moderat politiker som särskilt engagerat sig för skolfrågor. Fritidspolitiker sedan 2009 och är utbildad förskollärare.